Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали

Ротари в България

Ротари в България

Опити за създаване на Ротари клуб в София започват през 1921 г., а най-ранният документ, запазен в България, в който се споменават целите и задачите на Ротари е едно писмо на българина Събо Николов, член на РК Масачузетс, САЩ от 1926 г.

На  22 април 1933 г. ,група от 16 ентусиасти,  подписват протокола за учредяване на първия в България Ротари клуб. Първите събирания стават в "Юнион клуб", а след това - в хотел "България". През май 1933 г. се получава телеграмата от европейския комисар на Ротари Интернешънъл, д-р Потар, в която софийските ротарианци биват уведомени, че на 25 същия месец клубът е приет единодушно за член на РИ под №3596. През юни се взима решение за издаване на месечен бюлетин на клуба, като на 1 септември, под редакцията на вдъхновения журналист Болеслав Тахауер излиза първия брой.

През 1940 г. в страната има 210 ротарианеца, 77 от които в София. Очевидно клубовете са били много активни и успехът на ротарианското движение в България е бил забележителен, защото на 20 февруари 1939 г. секретарят на РИ, Чесли Пери информира президента на РК София, че от 1 юли същата година се създава ротариански дистрикт "България" (с № 86).
През декември 1940 г. е приет Закон за защита на нацията, в раздел І на който, в списъка на забранените организации е включен и Ротари клуб.

Ротарианското движение у нас е било забранявано през 1941г. и през 1951г

За първи път след половин век в България се заговори отново за Ротари.

Ротари в България  се възражда през 1991г.


Ротарианството в България възкръсва.